Estat de les obres

Pujat a General, Seguiment d'obra nova  per XPerez el 19 de març de 2009
El consell escolar de Roc Alabern, juntament amb l'AMPA, ens hem de reunir amb na Anna Riuró, inspectora dels serveis territorials de la generalitat, per tal de què ens detalli l'estat actual i futur, i possibles alternatives en cas de què encara no es pugui utilitzar a principis de setembre. Tot apunta de què a finals d'aquest mes començaràn les obres, i ens cal confirmar la finalització. També ens hem reunit amb el regidor d'educació, en Josep Pàmies, doncs si calgués una ubicació provisional de part de les instal·lacions (així no caldria 'comprimir' cap classe del CEIP Ponent), cal tenir el seu vis-i-plau, i tot apunta de què el solar davant el col·legi ponent el podrien cedir per ubicar les instal·lacions de P3 de Roc Alabern, fins la finalització de l'obra nova. En quant tinguem més informació la publicarem a aquesta web.

Deixa-hi una resposta