Casal d’Estiu 2009

Pujat a Activitats, Esplai d'estiu, General  per XPerez el 30 d'abril de 2009
Ja tenim concertat el casal d'estiu amb La Fàbrica, i us pasem tota la informació del seu funcionament: Període i horari del casal El casal funcionarà del 29 de Juny fins al 31 de Juliol, amb dos horaris: de les 9 a les 13 hores i de les 9 a les 17 hores. Només es poden inscriure infants escolaritzats aquest curs al CEIP Roc Alabern o al CEIP Ponent. Quotes del casal De les 9 a les 13 hores: 145,06€ De les 9 a les 17 hores: 272,64€ El preu inclou les despeses de materials i les sortides de les excursions. Hi haurà un descompte del 5% als segons germans i successius. En funció de les inscripcions els preus podran ser més reduïts. Acollida matinal Hi haurà un servei d'acollida matinal, de les 8 fins a les 9 hores. El preu inicial serà de 2,50€ per dia pels infants que ho facin servir tot el període del casal, i de 4,5€ pels esporàdics. En cas de què el número d'infants que utilitzin el servei d'acollida matinal arribi als 15 infants al dia es farà un preu de 36€ per a tot el casal. Menjador El menjador funcionarà de les 13 a les 15 hores. Per tant, en podran fer ús els infants inscrits a l'horari de 9 a 17 hores. A la reunió de pares i mares d'ambdós col·legis amb La Fàbrica del passat dia 29 d'Abril, es va decidir fer càtering, que tindrà un sobrecost de 4,10€/dia. Recepta per fer la inscripció El període d'inscripció anirà del 29 d'Abril al 15 de Maig. Les fitxes d'inscripció les trobareu a la secretaria de cada centre. Per formalitzar-la s'ha d'omplir i pagar una reserva de plaça de 80€ al número de compte de La Caixa: 2100 4357 24 0200041216 indicant el nom de l'infant inscrit. Un cop fet el pagament, s'ha de grapar el comprovant del pagament a la fitxa d'inscripció i deixar-la a la bústia de l'AMPA. La resta de la quota es cobrarà per rebut girat de l'1 al 5 de Juny. Tingueu present que la anul·lació de la inscripció suposarà la pèrdua de la quota de reserva de plaça. AMPA CEIP Roc Alabern

Deixa-hi una resposta