Convocatòria eleccions a Junta Directiva i Assemblea General Ordinària

Pujat a General  per XPerez el 9 de novembre de 2010

D’acord amb el que s’estableix en l’article 30 i següents dels Estatuts de l’AMPA del CEIP Roc Alabern s’informa que queda obert el període electoral establert en els esmentats Estatuts per la renovació de la Junta Directiva, en virtut de la disposició transitòria única dels Estatuts en aquesta convocatòria electoral s'elegiran President, Secretari i Tresorer.

S'assenyala com a data de les eleccions el proper dia

24 de novembre de 2010 a les 17h

en el sí de l'Assemblea General Ordinària, tal i com s'estableix en els Estatuts.

A la recepció al recinte del gimnàs, es farà entrega d’una cartolina acreditativa per família, per poder exercir el dret a vot, a totes aquelles famílies que estiguin al corrent de pagament de la quota anual de l’Ampa. Tanmateix es farà entrega de l’obsequi de benvinguda que us vàrem prometre a totes les famílies que van fer l’ingrés abans del 15 d’octubre. Un recordem que hi haurà servei gratuït de canguratge i activitats pels fills del pares de l’ampa que ho desitgin.

Les candidatures es presentaran formalment per email a l’adreça electrònica junta@amparocalabern.com, enviant el nom del candidat, el nom del fill, curs del fill i i la plaça a la que opta (secretari, tresorer, president), (o podeu deixar les vostres dades AQUI) i seran publicades a la web de l’Ampa : www.amparocalabern.com. Les candidatures poden ser presentades fins a dos dies abans de la Assemblea General, es a dir, del dia 22 de novembre de 2010, i tindran que complir amb els requisits que els estatus estableixen.

Ordre del dia

1 – Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior. 2 – Presentació dels candidats, 5 minuts màxim cadascun. 3 – Votacions per elegir la Junta Directiva. 4 – Modificació dels estatus, reducció a dos anys de la durada de la Junta Directiva i modificacions de nom i raó social. 5 – Proposta de nous membres a les diverses comissions on manqui personal. 6 – Properes festes i activitats. 7 – Precs i preguntes.

La proposta de nous membres a les comissions la pot fer qualsevol associat de l’Ampa, que a la mateixa Assemblea General pot expressar la seva voluntat de formar-ne part i així col·laborar amb les diverses tasques que l’Ampa organitza.

Xavier Pérez Rodríguez                                             Terrassa, 10 de novembre de 2010 Secretari Més informació a:  www.amparocalabern.com  ( info@amparocalabern.com )

Deixa-hi una resposta