Acta Junta 23/02/2011

Pujat a General  per XPerez el 1 de març de 2011
Acta  reunió Data: 23.02.2011 Hora: 20.45- 22.30 hores Lloc: Despatx AMPA Assistents:
  • Yolanda Enrique
  • Montse Mur
  • Pilar Enguita
  • Lidia Jiménez
  • Emma Carrera
  • Carmen Muñoz
  • Toni López
  • Xavier Pérez
  • Cristina Polo
  • Sandra Moreno
ORDRE DEL DIA:

1.Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior. 2. Creació document de treball 3. Fitxa de canguratge 4. Botifarrada 5. Casal Setmana Blanca 6. Reutilització de llibres 7. Canvi titulars compte corrent AMPA

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: Comença la sessió el Sr. Xavier Pérez  amb diversos punts: -       S’ha creat un document de treball on constarà totes les tasques pendents i es penjarà al Google docs. -       S’ha creat una fitxa de canguratge per les properes reunions (on consti total nens que es queden a l’acollida i nom de l’empresa que es cuidarà de fer-lo). Es decideix que el preu del monitoratge serà de 2€/nen i els germans 1€. Es decideix poder fer una botifarrada al maig ( queda per concretar si es farà el 8 de maig, el lloc i les activitats per fer amb els nens) Casal de Setmana Blanca: hi ha 19 nens apuntats al casal ( 9 són del Roc Alabern i 10 de l’escola Ponent). S’explica la reunió mantinguda amb l’Agnès Petit del Pla de Barris referent al projecte de Reutilització de llibres. Manquen subvencions però tot i així  s’està buscant una solució per poder tirar endavant el projecte Queda aprovat el canvi de titulars en el compte corrent de l’AMPA. S’ha modificat que el compte sigui indistinta per als nous membres.(President, Tresorer i Secretari) La Secretària Cristina Polo

Deixa-hi una resposta