Activitats

Pujat a   per admin el 24 de febrer de 2009
L'AMPA és l'Associació de Mares i Pares de l'escola. És una entitat sense afany de lucre (no cerca cap mena de benefici material o econòmic) que agrupa pares, mares o tutors/es dels nens i les nenes de l'escola. L'objectiu fonamental de l'AMPA és col·laborar amb l'escola per contribuir a la millora de la qualitat de l'ensenyament i del seu funcionament, basant-se en el diàleg, la participació i la cooperació estreta amb l'escola. Ser membre de l'AMPA és formar part activa de la comunitat educativa i una manera de contribuir en l'educació dels nostres fills i filles. Per què es paga una quota? La quota anual de 20€ per família reverteix directament en els nostres fills i filles: serveix tant per pagar festes, com materials específics que l'escola necessita, siguin llibres, pissarres digitals, càmeres de fotos,... Grups de mares i pares delegades Els delegats i delegades formen part de l'estructura organitzativa de l'AMPA. Les funcions dels pares i mares delegades són fer d'enllaç entre els pares/mares i l'escola (tutor/a, direcció) per: suggerir propostes, expressar neguits, recollir necessitats, comentar la bona marxa del curs, difondre propostes, iniciatives, actuacions d'AMPA i d'escola,... i animar a la participació! L'objectiu és apropar l'AMPA als pares i mares per tal que puguin estar informats i informades de tot el que es fa a l'escola, i alhora facilitar que l'AMPA pugui estar informada, si s'escau, de l'evolució de les classes, així com d'altres temes i informacions d'escola. La manera de fer arribar tota aquesta informació a tots els pares i mares d'una classe és a través d'un grup de WHATSAPP, amb un ús exclusiu per aquest tipus de comunicacions. Comissió d'extraescolars i esplais: matiners, piscina, esplai i extraescolars Els nens i nenes realitzen diverses activitats lúdiques de mentre esperen els companys i companyes per entrar a classe, al servei de Matiners. L'AMPA organitza diverses activitats, que varíen d'any en any, com esport, teatre, contes, anglès, patinatge, ball i moltes més que es posan a dispossició dels pares i mares perquè escullin les més adients. Al llarg de l'any porten els nostres fills i filles perquè aprenguin a gaudir de l'aigua i capbuçar-se en aquest medi sense por. L'AMPA organitza un casal d'estiu a l'escola, que pot compendre des-de Sant Joan fins a principis d'Agost. Podeu contactar amb aquesta comissió a extraescolars@amparocalabern.com / piscina@amparocalabern.com Menjador Des de l'hora que finalitzen les classes, hi ha un servei de monitoratge que vetlla, tant durant el dinar, com després per fer una becaina i/o jugar abans de retornar a l'activitat acadèmica. Podeu contactar amb aquesta comissió a menjador@amparocalabern.com Vestuari Gestionem la cerca de xandalls, amb els millors preus i qualitat. Comissió de festes Des de l'AMPA es dóna suport a l'escola amb l'organització de festes i activitats al llarg de l'any:
  • Festa de la castanyada
  • Festa del Tió
  • Entrega de cartes al patge reial
  • Rúa de carnestoltes
  • Diada del llibre
Comissió de festes: festes@amparocalabern.com Loteria La venda de loteria de nadal ens proporciona una forma de finançament, mitjançant una petita comissió sobre cada butlleta. FAPACT Tenim un representant a la Federació d'Ampes de Terrassa, on es canalitzen totes les inquietuts de cada Ampa, i serveix com a difusor de notícies i actualitat dels centres educatius i normativa. Institut Aquesta comissió s'encarrega d'anar seguint les evolucions del nou institut que, en principi, tindria que anar al barri del Roc Blanc, i que permetrà dispossar del seguiment de l'educació als barris de La Maurina i Roc Blanc. Qualsevol comunicació que ens volgueu adreçar que no sigui d'aquestes comissions les podeu enviar a amparocalabern16@gmail.com   Recordeu que també us podeu COMUNICAR AMB L'AMPA a través de les BÚSTIES que trobareu a les entrades de l'escola.