Menjador

Pujat a   per Ampa Roc Alabern el 4 d'octubre de 2016
Podeu descarregar els menus i dietes corresponents d'aquest mes en els enllaços:  

menú GENER: BASAL_01_2019_50555_00

dietes GENER: TODOS_01_2019_50555_00

Aquí trobareu els documents relatius al funcionament i les normes del Menjador circ-funcionament_roc-alabern-3