Menjador

Pujat a   per Ampa Roc Alabern el 4 d'octubre de 2016
Podeu descarregar els menus i dietes corresponents d'aquest mes en els enllaços:

menú MAIG: MENU ESCOLES TERRASSA MAIG 2018

dietes MAIG: DIETES MENU ESCOLES TERRASSA MAIG 2018

Aquí trobareu els documents relatius al funcionament i les normes del Menjador circ-funcionament_roc-alabern-3