Entrades ‘educació’

Família i educació a Catalunya

Pujat a General  per XPerez el 23 d'abril de 2009
La Fundació Bofill ha publicat un informe de la recerca sobre "Família i educació a Catalunya", coordinat per en Rafel Torrubia (ex-president de FaPaC). L'estudi analitza les pautes educatives de les famílies catalanes amb fills i filles d'entre sis i dotze anys i la seva repercussió en els processos de socialització d'aquests nois i noies. Té en compte les variables familiars que tenen a veure amb aspectes sociodemogràfics, processos o conductes (relació família-escola, formes d'utilitzar el temps fora de l'horari lectiu, despeses en educació, pràctiques educatives, clima familiar i valors), i també les relacions entre tots aquests aspectes i les variables individuals dels nois i de les noies que tenen relació amb el seu desenvolupament cognitiu, emocional i social. Es fa un èmfasi especial en la família com a principal agent socialitzador en aquesta etapa, tot i que en diverses parts de l'estudi també es consideren altres agents, com el grup d'iguals, l'escola, els mitjans de comunicació, els avis, els cangurs, etc. L'estructura té nou capítols i una introducció. Els dos primers tracten d'aspectes metodològics i de gestió de dades, i la resta, dels resultats. Descarregar document PDF (2,5MB)

Tags: ,

Preinscripcions

Pujat a General  per XPerez el 23 de març de 2009
Avui comença el període de preinscripció per les etapes d'educació infantil i primària, encara que el nostre col·legi només tindrem P3, P4 i P5, doncs anem creixent cada any, des-de la seva constitució al 2007. Periodes de preinscripció: - Infantil (3 a 6 anys), primària i secundària: entre 23 de març i el 3 d'abril. Període de matriculació: - Infantil (3 a 6 anys), primària i secundària: entre el 8 i el 12 de juny. Consulta el MAPA DE CENTRES DE CATALUYA Per cualsevol dubte en el procés de preinscripció, podeu consultarla web de preinscripció de la Generalitat de Catalunya

Tags: , , ,